Wat is EDI?

EDI staat voor Electronic Data Interchange.
Het is een koepelbegrip voor het gestandaardiseerd en geautomatiseerd uitwisselen van data tussen computer software systemen.

Orders, pakbonnen, facturen

EDI wordt in praktijk veel gebruikt voor het uitwisselen van handelsberichten zoals orders, pakbonnen en facturen tussen bedrijven. EDI is veel meer dan een email of een sms. Allereerst worden de berichten niet door mensen maar door computers geschreven, verstuurd en gelezen. Ten tweede gebeurt dat in een gestandaardiseerde taal die door alle computers wordt begrepen. Vergelijk het met het 'universele' mp3 bestand, dat ook een herkenbare inhoud en opmaak heeft voor alle digitale muziekapparaten. In pure vorm gaat het dus om communicatie van computer naar computer (C2C), maar er zijn veel varianten en toevoegingen. Vooral bedrijven maken onderling veel gebruik van deze manier van communiceren, omdat EDI het handelsproces versnelt en verbetert. Daarom heet het ook wel:

E-business, E-commerce, B2B communicatie

Standaards

Computers moeten dezelfde 'taal' spreken om elkaar te kunnen begrijpen. Daarom is deze gestandaardiseerd, dat wil zeggen er zijn wereldwijde afspraken over gemaakt. Meer dan vijftig jaar geleden zijn de UN al begonnen afspraken in de EDIFACT standaard te definieren. Het staat voor Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Databestanden die tussen computers uitgewisseld worden en die aan deze standaard voldoen worden EDI berichten genoemd. De EDIFACT standaard zijn regels over wat en hoe iets in een EDI bericht wordt weergeven. Of bijvoorbeeld een adres een bezoekadres, postadres of afleveradres is. EDIFACT is vooral bedoeld voor bedrijven en gaat over handel, administratie en logistiek. De wereldwijde GS1 organisatie beheert en ontwikkelt de standaard. Zij beheren ook standaards zoals EAN/GTIN (de barcode/streepjescode) en GLN (locatiecode). Ook de ISO (International Organization of Standardization) heeft de standaard opgenomen.

EDIFACT, GS1, EAN, GTIN, GLN

... en hun varianten

De ideaalgedachte van EDI is een wereldwijd gedeelde standaard voor B2B communicatie. De weerbarstige praktijk is dat er ook land-, branche-, partner-, en allerlei andere varianten zijn ontwikkeld. Naast de EDIFACT standaard kan men ook communiceren in XML, Xbrl, Tradacom, etc. EDI data wordt uitgewisseld in de vorm van 'berichten'. Ook hier zijn allerlei varianten op ontwikkeld. Naast orders, pakbonnen en facturen, worden ook orderbevestigingen, retourberichten of salesforcasts uitgewisseld. Er zijn speciale berichtsoorten voor de AGF branche, Gezondheidszorg, Douane, Transport & Logistiek, Automotive, Fashion, etc. Regelmatig worden de standaards voor de berichten geupdate of komen er nieuwe berichtsoorten bij.

XML, Xbrl, Tradacom, ANSI X12, Odette, berichtsoorten

Bedrijfssoftware

Bedrijfssoftware (ook wel backoffice genoemd) bestaat in allerlei vormen en voor allerlei toepassingen. Kleine bedrijven maken gebruik van andere oplossingen dan multinationals. In de slagersvakbranche is iets anders nodig dan in de fashion, ziekenhuizen, uitgeverijen of automobielindustrie. Steeds meer bedrijfssoftware vindt u ook online. Het moet kunnen boekhouden, administreren, archiveren, produceren, voorraden beheren, transport aansturen, en nog veel meer...

ERP, WMS, CRM, boekhoudsoftware, backoffice

... en hun koppelingen

Geen wonder dat het niet eenvoudig is om data automatisch en correct tussen al deze zeer verschillende bedrijfssoftwareproducten uitgewisseld te krijgen. Daarvoor zijn speciale koppelingen nodig. Het doel daarvan is bijvoorbeeld artikelinformatie, orders, pakbonnen, facturen direct in elkaars bedrijfssoftware te plaatsen om verder te kunnen verwerken. Via een koppeling worden import en export van data voor bedrijfssoftware aangestuurd. Het kan bijvoorbeeld bewerkingen op data doen, data voor meerdere partners geschikt maken, of volgens bepaalde specificaties data in de bedrijfssoftware plaatsen. Koppelingen zijn vaak maatwerk, maar ervaren EDI specialisten hebben veel koppelingen al 'op de plank liggen' of technologie ontwikkeld, die snel koppelingen kan genereren.

conversies, mapping, vertaling, migratie, formaat

Netwerken

EDI berichten moeten elektronisch worden getransporteerd. De mogelijkheden en vereisten bij EDI zijn veel uitgebreider dan bij email of internet. Er bestaan vele soorten netwerken en protocollen waarmee elektronisch gecommuniceerd wordt door bedrijven. Toegang, routering en beveiliging zijn uiteraard belangrijke issues. Monitoring, beheer, en backup ook. Zoals er internetproviders bestaan, zijn er ook ervaren EDI specialisten die als 'EDI provider' deze speciale voorzieningen voor EDI berichtenverkeer bieden.

X400, AS2, P2P, FTP, internet, postbus, protocollen, beveiliging, berichtenverkeer, verbindingen, connecties, gateway, VAN, EDI provider